Undervisning

"forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene"


Friskoleloven


Undervisning


Som Friskole skal vi stå mål med de lovkrav til undervisning som folkeskolen skal leve op til. Det står i friskoleloven. Her udover skal vi: 

Alle deltager hver dag i: 

Morgensang

Fortælling

Morgenaktivitet

Læsebånd


Naturfag


Matematik         1. - 8. klassetrin

Natur/teknik      3. - 6. klassetrin

Fysik/kemi         7. - 8. klassetrin

Biologi                7. - 8. klassetrin

Geografi             7. - 8. klassetrinHumanistiske fag


Dansk          1. - 8. klassetrin

Engelsk       1. - 8. klassetrin

Tysk              5. - 8. klassetrin
Praktisk/musiske fag


Idræt                0. - 8. klassetrin

Svømning       4. - 8. klassetrin

Musik                1. - 6. klassetrin

Kreativ              1. - 8. klassetrin (omfatter fagene: Billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab)


Obligatoriske emner


Færdselslære (Dansk)

Uddannelses- og erhvervsorientering (Dansk)

Sundheds- og seksualundervisning (Naturfag)


Se elevernes besvarelse fra seneste undervisningsmiljøvurdering ses her


UVM's fagmål kan ses her