Profil Elsebeth

Elsebeth Tarpgaard

Jeg bor i Holstebro sammen med min mand, Finn, som er tidligere forstander på idrætsefterskolen og som nu driver egen coach virksomhed. Sammen har vi en voksen datter.Baggrund


Jeg er uddannet pædagog fra Holstebro i 1983. Herefter arbejdede jeg de næste 10 år i børnehaver i Ålestrup, Års og Hvide Sande. I 1993 oprettedes Stadil Vedersø Børnehus og jeg blev tilbudt en stilling, som jeg sagde ja tak til. Arbejdet gjorde det muligt at blive en del af det lokalsamfund, vi var flyttet til, og jeg har med stor glæde været ansat lige siden.


Jeg har løbende holdt mig opdateret med pædagogfaget gennem div. kurser, ledelsesuddanelse og diplommoduler. Senest et modul vedrørende børns sproglige udvikling, som jeg efterfølgende har arbejdet indgående med. Mine kompetencer i øvrigt er hovedsagelig inden for områderne motorik og bevægelse samt sang og musik. Afdelingslederen


Min funktion som afdelingsleder vil hovedsagelig omhandle den daglige pædagogiske ledelse. Herudover vil jeg være en del timer hos børnene – hovedsagelig i børnehavegruppen.


I mit daglige virke tilstræber jeg gennem en anerkendende tilgang at få børnene til at føle sig som værdsatte medspillere i et socialt fællesskab . Det er vigtig, at der er tid og rum til samtale og fordybelse. For at give børnene de bedste udviklingsbetingelser, skal vi stille relevante krav og udfordringer med afsæt i deres interesser og nuværende kompetencer.


Jeg ser frem til at være med til at videreudvikle Stadil Vedersø Friskole i samarbejde med børn, forældre og øvrige ansatte.

Elsebeth Tarpgaard

Afdelingsleder Børnehus


9733 1166


et@stvf.dk