Globalt udsyn

Skolens grundpiller



Globalt Udsyn


En vigtig grundpille på Stadil-Vedersø Friskole er at give eleverne globalt udsyn. Vi ønsker, at give eleverne indsigt og viden om globale forhold, give dem en mellemfolkelig forståelse og lære at tænke globalt.


Denne forståelse er central for dannelse, og giver det enkelte menneske evne for at vælge sin vej gennem livet. Og i en hastig udviklende global verden, hvor den enkeltes kompetencer i forhold til at forstå og tilpasse sig er nødvendig, kan den evne være afgørende for ens beskæftigelse.


Den globale indsigt skal opnås på tværs af fagene og gennem projektarbejde. Undervisningen skal foregå på et højt fagligt niveau, og fremmedsprogene skal vægtes, så eleverne igennem skoleforløbet får skabt grundlag for at kunne begå sig både globalt og lokalt.