Skolens grundpiller

Skolens grundpillerI visionen for Stadil Vedersø Friskole og Børnehus har vi fremsat ønsker og pejlemærker for skolens virke. Disse grundpiller består bl.a. af nedenstående:  


Samværet


Vi indgår i alle mulige relationer på tværs af klassetrin og aldre i dagligdagen - voksne som små.

Vi har en skole, hvor alle skal kunne indgå i relation med alle. Man skal kunne lege med store og små i pauserne og man skal være villig til at tage andre med i legen. 


Bevægelse og sundhed


Vi har ekstra idræt og bevægelse i hverdagen for, at børnene kan udvikle deres motoriske færdigheder, og fordi det øger koncentrationen


Naturen


Naturen indgår som et element i hverdagen, fordi vi bor i nogle naturskønne områder, hvor børnene skal lære at respektere naturen med indsigt og forståelse.

Det globale udsyn


Vi er en lokal skole med globalt udsyn.