Bevægelse og sundhed

Skolens grundpillerBevægelse og Sundhed


Motion, sundhed og idræt er vigtige elementer i den grundpille i Stadil-Vedersø Friskoles fundament, som hedder besvægelse.


I et samfund, hvor det at børn bevæger sig, er i stærk konkurrence med computere og spillemaskiner, er det vigtigere end nogen sinde at lære børnene glæden ved at bruge sin krop.

Ved at tilbyde børnene masser af fysisk aktivitet i skoletiden styrker vi deres motoriske, kognitive, emotionelle og sociale udvikling, hvilket giver dem optimale betingelser for faglig læring.


Det er vigtigt at styrke børnenes evne til at kordinere deres bevægelser så tidligt i livet som muligt og give dem lyst til at bevæge sig. Derfor arbejder vi allerede i børnehaven meget bevidst med at styrke børnenes fysik.


Ud over de daglige motions- og idrætstimer har hele skolen hver morgen en fælles motionsdel, hvor pulsen kommer op.


Efter motionen er der dagligt frugt til alle. Ligeledes tilbydes der hver mandag varm mad til friskolens elever.


Idrætsundervisningen sigter blandt andet frem mod en fælles gymnastikopvisning for alle elever til forårsopvisningen i Ringkøbing til foråret.

Som nystartet skole er et af vores mål at blive certificeret som DGI Profilskole i nærmeste fremtid. Se mere på www.dgi.dk/certificeringer


Læs mere om bevægelsespolitik på Stadil-Vedersø friskole her