Naturen

Skolens grundpillerNaturen


Stadil-Vedersø Friskole ligger i et stykke fantastisk natur mellem hav og fjord med et rigt plante og dyreliv. Det søger vi at udnytte.

 

Det er meget vigtigt:


  • At børnene lærer om planter og dyr.
  • At de får forståelse for, at vi er en del af naturen og er afhængig af den.
  • At de lærer, at det er vores ansvar at bevare naturen både lokalt og globalt.

Uderummet, med sit økologiske perspektiv, fremhæver de konkrete ting og umiddelbare sammenhænge og kommer os kropsligt i møde. Det er udenfor træet bærer æbler, og vinden rusker i vort hår. Tingene gør noget ved os. De kan røre ved os, og de kan ændre os, som vi kan ændre på dem.


Alle menneskeskabte opfindelser udspringer af kendskab til og brug af naturen, lige fra tæmning af ilden til konstruktionen af computere.


  • Vi søger at bringe en del af undervisningen ud i naturen og naturen ind i skolen.
  • Vi gør det abstrakte mere konkret.
  • Vi giver eleverne en meningsbærende sammenhæng mellem dem og deres omverden.


Vores vision er at etablere køkkenhave, vækstkasser, blomstermarker eller andre ting til og i naturen, som vi kan inddrage i undervisningen i de forskellige fag. Vi ønsker at bringe forståelse for processen ”fra jord til bord”.


Man skal kunne gribe for at begribe!