Undervisning

Undervisning

Fra 0. klasse - 8. klasse


Som Friskole skal vi stå mål med de lovkrav til undervisning som folkeskolen skal leve op til. Det står i friskoleloven. Her udover skal vi: 

"forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene"


Friskoleloven


Alle deltager hver dag i: 

Morgensang

Fortælling

Læsebånd


Naturfag


Matematik         0. - 8. klassetrin

Natur/teknik      0. - 6. klassetrin

Fysik/kemi         7. - 8. klassetrin

Biologi                7. - 8. klassetrin

Geografi             7. - 8. klassetrinPraktisk/musiske fag


Idræt                0. - 8. klassetrin

Svømning       4. - 8. klassetrin

Musik                0. - 6. klassetrin

Kreativ              0. - 8. klassetrin (omfatter fagene: Billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab)


Obligatoriske emner


Færdselslære (Dansk)

Uddannelses- og erhvervsorientering (Dansk)

Sundheds- og seksualundervisning (Naturfag)


Se elevernes besvarelse fra seneste undervisningsmiljøvurdering ses her


UVM's fagmål kan ses her
Humanistiske fag


Dansk          0. - 8. klassetrin

Engelsk       1. - 8. klassetrin

Tysk              5. - 8. klassetrin
IT / computer


Vi er en friskole og elever skal derfor selv medbringe computer. 

Vi forventer at de fra 2. klasse har en computer. (OBS man kan i 2. og 3. klasse klare sig med en tablet, men vi anbefaler en bæbar computer)


Man står selv for drift af computer. 


Skolen tilbyder at installere office 365. 


Skolen kan gøre krav om installation af andre programmer - eks. geogebra.org


Ordbøger - skolen har ikke online ordbøger. Vi bruger lige nu PONS, der er en tysk ordbogsportal.