Skole- og forældrekreds

Skolekreds og forældrekreds

Det er et stort arbejde at starte en friskole op. Men når der er brug for ikke mindre end Danmarks bedste friskole, så er der også brug for at gentænke nye aspekter samt begrunde sine valg. Det er i skolekredsens midte, at disse passionerede, idealistiske personer og forældre findes og trives. Det er skolekredsens medlemmer, der ejer skolen og vælger skolebestyrelsens medlemmer.


Der ligger en kæmpe værdi i at have en skolekreds bestående af personer fra forskellige dele af samfundet. Personer som kan åbne døre og skabe kontakter for skolens elever og ansatte, men som også kan bidrage med deres unikke syn på skolen fra netop deres hjørne af verden.


Skolekredsen er dermed friskolens bagland og forankring i verdenen uden for skolen.


To "kredse" er stemmeberettiget på friskolens generalforsamling til at sammensætte skolebestyrelsen.

Skolens bestyrelse sammensættes af 4 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne i forældrekredsen og 3 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne i skolekredsen. Tilsammen består skolebestyrelsen af 7 medlemmer.


Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).


 


Forældrekredsen


Består af forældre og de personer som har forældremyndigheden til de børn, som går på friskolen. Man bliver automatisk medlem når ens barn er startet på friskolen. Man skal ikke melde sig ind, og det koster ikke noget. Man har ret til at stemme på generalforsamlingen.
Skolekredsen


Alle kan være medlem af skolekredsen. Man forpligter sig ikke til noget ved at være medlem af skolekredsen, men sikrer sig en ret til at stemme på generalforsamlingen.Hvis man er forældre på friskolen og samtidig medlem af skolekredsen, kan man afgive stemme både i forældrekredsen og til generalforsamlingen.

 

Ud over at få ret til at stemme på generalforsamling støtter du også friskolen økonomisk ved at være medlem. Medlemskab koster kr. 100,00 for indeværende år og er gældende for hele husstanden. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen og godkender skolekredsmedlemmer.

 

Hvis du gerne vil være medlem af skolekredsen, kan du downloade denne formular som sendes til skolen eller kontakte en af medlemmerne i friskolebestyrelsen. Pengene kan indbetales til kassereren eller indsættes på friskolens konto: 9629 8980101410