Forældrearbejde

Det frie valg


Vi har valgt at være en fri skole - det indebærer også fri-VILLIG arbejdskraft som et aktivt tilvalg.


I Stadil-Vedersø Friskole har vi en kultur, hvor forældrenes engagement og bidrag til skolens arbejde og vedligehold er både velkommen og også nødvendigt. Motivet for frivilligheden er flersidet ud over den økonomiske sparede del som en vigtig del at driften.


Som forældre til et barn på Stadil-Vedersø Friskole forpligter vi os til at deltage i det praktiske arbejde på og i friskolen. Dette indebærer blandt andet, at vi deltager aktivt med vores kompetencer til at forbedre eksempelvis skolens lokaler, udeområder eller hovedrengøring, således at vi altid vil have en pæn og velholdt skole. Det praktiske arbejde vil typisk bestå i nogle arbejdsdage i løbet af året, hvor opgaverne på forhånd er defineret af skolens ledelse og pedel.


At forældrene engageres i børnenes ”arbejdsplads”, og at forældrene får lært hinanden at kende gennem fælles arbejdsprojekter i skolen og børnehaven er også vigtigt for sammenholdet i vores samfund. Vi tror også fuldt og fast på, at det for vores børn samtidigt er en givtig måde at se, at ens mor og far har været med til at tage del og forme den skole, som de går på.


På denne måde bliver der udvist og oparbejdet en kollektiv ansvarsfølelse og fællesskab om hele vores friskole og børnehus. Dette passer fint ind i vores værdigrundlag med at få opdyrket fællesskabet på tværs. Derfor er det vigtigt med tilslutning, og at alle møder op.


Der vil i løbet af året foregå en masse arrangementer, som er en del af det pædagogiske grundlag på friskolen, og som er med til at gøre og løfte vores skole og samfund. For at disse arrangementer kan hænge sammen vil skolen få brug for en hjælpende hånd.


Skulle der være forældre, der har lyst til at indgå i decideret arbejdsudvalg som fx. arrangements-, grønt område-, eller bygningsudvalg, så hører friskolen eller bestyrelsen gerne fra jer.