Vedtægter

Vedtægter

I Danmark sikrer Grundlovens §76, at der er undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder blandt andet, at man kan drive en fri grundskole med statstilskud, hvis man følger bestemmelserne i "Lov om

friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven)."


Skolens vedtægter er den lovmæssige beskrivelse af skolens organisation og ledelse. Den beskriver, hvem der i organisationen har det formelle ansvar for de forskellige elementer i skolens drift.


Vedtægterne består hovedsageligt af formuleringer som er lovkrav for frie skoler der modtager statstilskud.

§ 1

„Stadil-Vedersø Friskole” er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Skolen er oprettet den 9. april 2013, og skolen påbegynder skolevirksomhed pr. august 2014. Skolens adresse er Skelmosevej 26, Stadil, 6980 Tim og den har CVR-nummer 35058524


Stadil-Vedersø Friskole driver samtidig en børnepasningsordning i henhold til friskolelovens § 36A efter aftale

med Ringkøbing-Skjern kommune.


§ 2

Institutionens formål er at drive en friskole med tilhørende heltidsskolefritidsordning  efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.


Stk.2.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:


Stadil-Vedersø friskoles formål er at drive en institution efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.


Ud fra et Grundtvig-Koldsk livssyn sørger Stadil-Vedersø friskole for den røde tråd til og med 9. klasse.

Målet er, at børnene kan begå sig godt i det danske demokratiske samfund og indgå i et ligeværdigt samvær med andre mennesker.


Nøgleord som faglighed, ansvarlighed, personlig udvikling og sociale kompetencer vil have en fremtrædende plads i institutionens virke.


Idræt, sundhed, internationalt udsyn samt naturfaglig indsigt og forståelse vil indgå i hverdagen.Formalia


Vedtægterne er senest ændret på bestyrelsesmødet den 26/2-2014, og derefter godkendt på generalforsamlingen 20/3-2014. Se vedtægterne i fuld længde her, som er godkendt af Undervisningsministeriet 3/7-2014 og offentliggjort på hjemmesiden den 12/7-2014.


Se godkendelsen fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 3/7-2014 her.


Vores vision for friskolen og børnehus finder du her.