Priser

Priser i BørnehusetGældende fra 1. august 2023:


Børnehaveplads - fuld tid: DKK 2110 pr. måned  • Prisen er inkl. frugtordning (1 stk. frugt/grønt pr. dag)


  • Indmeldelse er gratis


  • 11 rater på et år. (juli er betalingsfri)


  • Søskendemoderationer følger kommunens princip for søskendetilskud - dvs. søskende får tilskud til børnepasning, der ca. giver halv pris for andet barn i børnepasning. 


  • Der kan blive opkrævet særskilt betaling for lejr/ture - der vil blive oplyst om dette hver gang det bliver aktuelt.


  • Ovenstående priser reguleres hvert år d. 1. august.


  • Der kan søges om økonomisk friplads - henvendelse skal ske til bopælskommunen.SFO - fuld tid: DKK 1055 pr. måned


  • Prisen er inkl. frugtordning (1 stk. frugt/grønt pr. dag)


  • Indmeldelse er gratis


  • 11 rater på et år. (juli er betalingsfri)