Vedtægter og forældreråd

Vedtægter"I henhold til § 1 i Stadil-Vedersø Friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Ringkøbing Skjern kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution."


Læs vedtægterne her for Børnehuset

Forældrerådet


Forældrene til alle børn, der har sin gang i Børnehuset, vælger et forældreråd. Som medlem af forældreråd får man direkte indflydelse på sit barns dagligdag, da rådet skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.


Formålet med forældrerådet er at medvirke til et godt samarbejde mellem børnehusets personale og forældre, samt give forældrene størst mulig indflydelse på f.eks. børnehusets drift, service, struktur og pædagogiske principper.


Det nuværende forældreråd i Børnehuset består af:

Formand

Stefan Nielsen

Bakvej 3, Vedersø

 


Næstformand

Louise Schmidt 


Malene

Malene Pedersen


Vesterhavsvej 10, Vedersø

 


Sekretær

Birthe Meyhoff

Bendtsen


Mejlbyvej 22, Stadil

 


Bestyrelsesrepræsentant

Lene Overgaard

Medarbejder-repræsentant

Linda Groth Trankjær