Vedtægter og forældreråd

Vedtægter"I henhold til § 1 i Stadil-Vedersø Friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Ringkøbing Skjern kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution."


Læs vedtægterne her for Børnehuset

Forældrerådet


Forældrene til alle børn, der har sin gang i Børnehuset, vælger et forældreråd. Som medlem af forældreråd får man direkte indflydelse på sit barns dagligdag, da rådet skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.


Formålet med forældrerådet er at medvirke til et godt samarbejde mellem børnehusets personale og forældre, samt give forældrene størst mulig indflydelse på f.eks. børnehusets drift, service, struktur og pædagogiske principper.


Det nuværende forældreråd i Børnehuset består af:

Bjarke, Formand

Stadilvej 3, Stadil

 

(far til Rita)

Bjarke Kamp From
Stefan, Næstformand

Bakvej 3, Vedersø

 

(far til Frederik Emil)

Stefan Nielsen


Malene

Malene Pedersen


Vesterhavsvej 10, Vedersø

 

(mor til Emma, Dicte, Lærke og Fie)

Birthe Meyhoff


Mejlbyvej 22, Stadil

 

(mor til Lucas og Laura)

Skelmosevej 20, Stadil, 6980 Tim(mor til Marius og Mads)

Marianne Beck Fagerlund

SuppleantSkelmosevej 4,Stadil

 

(mor til Manja, Silas og Markus)

Kathrine Krogh

Bestyrelsesrepræsentant

Marianne Lund Svenstrup

Suppleant

Vesterhavsvej 59, Vedersø

 

(mor til Andrea og Laurits)

Medarbejder - repr.

Linda Groth Trankjær