Vedtægter og forældreråd

Vedtægter"I henhold til § 1 i Stadil-Vedersø Friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Ringkøbing Skjern kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution."


Læs vedtægterne her for Børnehuset

Forældrerådet


Forældrene til alle børn, der har sin gang i Børnehuset, vælger et forældreråd. Som medlem af forældreråd får man direkte indflydelse på sit barns dagligdag, da rådet skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.


Formålet med forældrerådet er at medvirke til et godt samarbejde mellem børnehusets personale og forældre, samt give forældrene størst mulig indflydelse på f.eks. børnehusets drift, service, struktur og pædagogiske principper.


Det nuværende forældreråd i Børnehuset består af:

Formand

Louise Schmidt Christensen


Næstformand

Søren Engsig Henningsen


Medlem

Stefan Nielsen

Sekretær

Malene Bjørn Larsen


Bestyrelsesrepræsentant

Fforskelligt fra gang til gang

Medarbejder-repræsentant

Linda Groth Trankjær