Læreplan

Pædagogisk læreplan Børnehus

Den pædagogiske læreplan er udarbejdet af forældreråd og personale og omhandler de 2,5 - 6 årige børn .


Læreplanen for Stadil Vedersø Børnehus har til hensigt på en positiv, fremadrettet og udviklingsorienteret måde at gøre hverdagen i Børnehuset spændende og udviklende for børnene. De 6 læreplanstemaer er med til at sikre, at vi når omkring alle børn, med hver deres styrkesider.


Ved at fastlægge mål for læring, har vi til hensigt at sikre børnenes udvikling. Læring er en proces, hvori barnet aktivt konstruerer sin viden i et gensidigt forhold mellem sig selv og sin omverden. Det er i relationen med andre børn og voksne, at udviklingen sker, hvor læring er en kombination af erfaring, leg og undervisning. Vi skal som de voksne derfor være bevidste om at skabe rammer med mulighed for fordybelse, være engagerede og nærværende og sammen med barnet finde fokus gennem fælles interesse og lyst.


Med læreplanen håber vi, at kunne  give forældre, personale og andre en øget forståelse for de forskellige processer, der finder sted i børns udvikling.Læs den nuværende pædagogiske læreplan her, som vores dagligdag styrer efter.
Se hvordan vi dokumenterer og evaluerer herTilsynsrapporter


2023

2019

2018

2017

2016

2015

2014