Særlige behov

Børn med særlige behovI forhold til børn med særlige behov og udfordringer er den anerkendende tilgang særlig vigtigt. Vi bestræber os på at være rummelige og at tage udgangspunkt i barnets nuværende ressourcer og styrkesider.


Ved på den måde at give barnet succesoplevelser, styrkes dets selvværd og selvtillid, og det vil få mod til også at arbejde med det som er svært. Det er i disse tilfælde vigtigt med et tæt forældresamarbejde, så krav og forventninger afstemmes, og barnet oplever en samlet indsats i forhold til dets udvikling.


Ved behov har vi et udviklet samarbejde med Ringkøbing/Skjern kommune i forhold til ekspertbistand fra f.eks talepædagog, psykolog, ergoterapeut og sundhedsplejerske.